Allmänna villkor

Övrigt

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist. Vid ytterligare frågor kring våra villkor, ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, var vänlig kontakta kundtjänst.