Kundservice

Allmänna villkor

Force Majeure

Vid eventuella omständigheter som skäligen står utanför Sveas kontroll (ex. ändrad lagstiftning, strejk, blockad, sabotage, krig, brand, naturkatastrof eller myndighetsåtgärder) kan Sveas förpliktelse att uppfylla köpeavtalet skjutas upp så länge som omständigheterna kräver. Överstiger denna försening 2 månader har både du och Svea rätt till att häva köpeavtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet till skadestånd.